Ústredný portál verejnej správy

Mám si vymeniť eID, aby mi v roku 2023 fungoval e-podpis?

Vážení používatelia,

Ministerstvo vnútra SR pripomína, že elektronické podpisovanie so starými občianskymi preukazmi s čipom, bude možné len do konca tohto roka. Prihlasovanie sa do elektronických schránok a využívanie občianskeho preukazu na preukazovanie totožnosti ostanú však zachované aj po tomto termíne.

Zodpovedajte si preto pár nižšie položených otázok a zistite, či sa uvedená novinka dotkne aj vás. Vyhnete sa tak problémom s podpisovaním kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), zbytočným stresom a riešením povinností na poslednú chvíľu.

Chcem elektronicky podpisovať podania a dokumenty aj po 31. decembri 2022?


Ak nie
,

nemusím robiť nič. Prečítam si však výhody elektronickej komunikácie. Napríklad, nevedel/a som, že väčšina poplatkov za vybavovanie úradných záležitostí je v elektronickom svete o polovicu nižšia, než pri vybavovaní osobne alebo listinne. Ako môžem začať komunikovať s úradmi elektronicky?

Ak áno,

pozriem sa na svoj občiansky preukaz s  čipom, aký je na ňom dátum vydania:


Ministerstvo vnútra SR plánuje spustiť informačnú kampaň k tejto téme v septembri 2022.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje vyhlášku o uznaných spôsoboch autorizácie, ktorá zabezpečí podpisovať vybrané úkony aj so staršími dokladmi bez nutnosti ich výmeny s využitím iného typu kvalifikovaného certifikátu. Podrobnosti  budú postupne zverejňované na portáli slovensko.sk v sekcii „Aktuálne témy“.

 

Súvisiace informácie:

 

(14. 07. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov