Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty pre prácu v zahraničí vybavíte už aj elektronicky

Vážení používatelia,

Sociálna poisťovňa zefektívňuje proces vydávania prenosných dokumentov A1 pre prácu v zahraničí. Od 15. mája 2023 je možné požiadať o A1 prostredníctvom elektronického formulára, pričom odpoveď vám bude doručená priamo do elektronickej schránky.

Dokument A1 slúži ako potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa v rozhodnom období. Ak požiadate o vystavenie z dôvodu vyslania alebo určenia uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom e-Formulára, Sociálna poisťovňa vám ho potvrdený zasiela do elektronickej schránky.

Sociálna poisťovňa evidovala v roku 2022 viac ako 100-tisíc podaných žiadostí PD A1, z ktorých bolo až 98 percent zaslaných listinne. Elektronizácia žiadosti preto znamená najmä rýchlejšie a efektívnejšie vybavenie a tiež odstránenie častých chýb, ku ktorým dochádzalo pri papierovej forme žiadosti.

Podrobné informácie o nároku, o postupe a o vybavení žiadosti nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne.

(23. 05. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov