Ústredný portál verejnej správy

Týka sa vás generálny pardon? Preverte si to elektronicky

Vážení používatelia,
Sociálna poisťovňa sprístupnila Vyhľadávač informácie o dlhu za obdobie generálneho pardonu 2023. Odvádzateľom poistného, ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, poskytuje generálny pardon možnosť vyrovnať si svoje záväzky a dosiahnuť odpustenie penále z dlžnej sumy.

Vyhľadávač slúži pre overenie informácie o tom, či Sociálna poisťovňa voči vám eviduje neuhradenú dlžnú sumu poistného, alebo chýbajúce podklady pre platenie poistného. Uhradenie dlžnej sumy za obdobie do júna 2022 (spolu s doručením podkladov pre platenie poistného do 31. augusta 2023) je jednou zo základných podmienok pre uplatnenie generálneho pardonu 2023.

Vyhľadávač zobrazuje informácie len za obdobie generálneho pardonu, teda pred 1. júlom 2022. Sociálna poisťovňa v ňom údaje aktualizuje jedenkrát mesačne.

Použitie vyhľadávača je jednoduché. Do vyhľadávacieho okna zadáte svoj variabilný symbol, ktorý vám pridelila Sociálna poisťovňa a kliknete na „Odoslať“. Vyhľadávač vás okamžite informuje, či Sociálna poisťovňa pre daný variabilný symbol eviduje, alebo neeviduje dlžnú sumu.

Ďalšie dôležité informácie nájdete priamo na stránkach Sociálnej poisťovne.

(27. 04. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov