Ústredný portál verejnej správy

Aktualizácia KEP komponentov

Vážení používatelia,

v sekcii „Na stiahnutie“ bola sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS (verzia 1.1.5) určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Aktualizované boli KEP komponenty (.NET a JAVA) a aj príslušná dokumentácia (pre D.Viewer).

Podrobnejšie informácie o zmenách nájdete popísané v článku Informácie o zmenách klientskych aplikácií pre KEP.

(17. 03. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov