Ústredný portál verejnej správy

Aktualizácia KEP komponentov

Vážení používatelia,

v sekcii „Na stiahnutie“ bola sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Táto verzia sa aktualizuje automaticky.

Podrobnejšie informácie o zmenách nájdete popísané v článku Informácie o zmenách klientskych aplikácií pre KEP.

(26. 06. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov