Ústredný portál verejnej správy

Technické práce na strane Ministerstva spravodlivosti SR

Vážení používatelia,
od 1. júna 2023 vstupuje do platnosti nová Súdna mapa podľa zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Z daného dôvodu budú prebiehať nutné technické práce v infraštruktúre informačných systémov Ministerstva spravodlivosti SR, počas ktorých môže dôjsť k spomaleniu webových stránok, nedostupnosti služieb či k neaktuálnosti údajov na stránkach ministerstva spravodlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti SR sa za spôsobené obmedzenie ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.

Zmeny v súdnej mape

Prvým výrazný bodom zmeny je zväčšenie obvodov, čo v praxi znamená, že viac sudcov bude spadať pod jeden sídelný súd. Niektoré súdy odovzdávajú svoju agendu iným súdom a niektoré menia svoj názov. Viac informácií nájdete v prehľade nového usporiadania súdov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Sudcovia v obvode sa tak môžu špecializovať na rozličné agendy, čím by sa mala zlepšiť kvalita výkonu moci a spravodlivosti.

Občanov sa zmena bude týkať minimálne, podanie na návrh začatia konania môžu podať na najbližšom pracovisku súdu alebo v sídle súdu. Rovnako sa tam môžu konania aj zúčastniť. Samotné pojednávanie sa po novom môže konať aj na pracovisku iného orgánu verejnej moci či online, stačí mať vhodné pripojenie.

Viac informácií nájdete na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

 

(29. 05. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov