Ústredný portál verejnej správy

Povinná ePN

Vážení používatelia,

elektronická PN je od 1. júna 2023 povinná. Znamená to, že všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia, či zariadenia ústavnej starostlivosti majú povinnosť potvrdzovať dočasnú práce neschopnosť vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Sociálna poisťovňa pripravila však praktické rady a skúsenosti s ePN:

Služba bola prvotne spustená presne pred rokom, k 1. júnu 2022, pričom po celý rok platilo prechodné obdobie, počas ktorého sa mali jednotlivé ambulancie čas pripraviť na elektronický systém. Mnohí to však doposiaľ neurobili a avizujú, že sa tak ani nestane. Môže sa teda stať, že vám lekár vystaví potvrdenie po starom, na tlačive. Rovnako, v prípade nefunkčnosti systému majú ambulancie možnosť siahnuť po takomto type vystavenia práceneschopnosti.

Sociálna poisťovňa uvádza, že nie je orgánom kontroly a dozoru nad dodržiavaním platnej legislatívy.

Viac informácií nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

(07. 06. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov