Ústredný portál verejnej správy

Marcové dane

Vážení používatelia,

hoci v uplynulých dvoch rokoch bolo možné z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania aj prostredníctvom e-mailu, tento rok je potrebné vybaviť si tieto povinnosti buď v riadnom termíne, alebo si zabezpečiť predĺženie podaním oznámenia na miestne príslušný daňový úrad na predpísanom tlačive listinne alebo elektronicky.

Daň z príjmov 

Daňové priznanie k dani z príjmov za predošlý kalendárny rok (zdaňovacie obdobie roku 2021) podajte a zaplaťte do 31. marca 2022 (štvrtok), pokiaľ ste dosiahli zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 255,72 € alebo ak vykazujete daňovú stratu. Tohtoročné podávanie daňového priznania prináša niekoľko zmien, ktoré sa dotýkajú nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu  či tzv. „mikrodaňovníkov“.

Vybaviť daňové priznanie môžu daňovníci aj z pohodlia domova, keďže elektronickú komunikáciu s finančnou správou môže využívať ktokoľvek. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť
s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Viac informácií nájdete v súvisiacej tlačovej správe Finančnej správy SR alebo v životnej situácii Daň z príjmu.

Úradné hodiny klientskych centier

V prípade potreby ďalších informácií vám odporúčame navštíviť webové sídlo Finančnej správy SR alebo zavolať na kontaktné centrum na tel. číslo +421 48 43 17 222 (voľba č. 3), ktorého operátori pracujú počas pracovných dní od 8.00 h do 16.00 h, prípadne položiť otázku cez online formulár.

Súvisiace: 

(10. 03. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov