Ústredný portál verejnej správy

Koniec januára 2022 a niektoré povinnosti

Vážení používatelia,

31. január pripadne tento rok na pondelok. Preto je zároveň aj posledným termínom na uskutočnenie niektorých úkonov, ako napríklad podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností

Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2021, mali by ste do 31. januára 2022 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb).

Ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo, musíte podať čiastkové priznanie.

Ak v priebehu roka 2021 nedošlo k  žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí  podľa údajov z posledného podaného priznania. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je taktiež potrebné podať do 31. januára 2022.
Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

Elektronická diaľničná známka

Platnosť ročnej elektronickej diaľničnej známky zakúpenej v roku 2021 (výnimkou je známka na 365 dní) sa končí 31. januára 2022. Takže, ak chcete naďalej cestovať po diaľniciach a rýchlostných cestách na území Slovenskej republiky, mali by ste si zakúpiť novú elektronickú diaľničnú známku, pričom si môžete vybrať zo štyroch typov: 10 dňová, mesačná, ročná a na 365 dní.
Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

Daň z motorových vozidiel

Ak ste držiteľom motorového vozidla evidovaného v Slovenskej republike a využívate ho na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť, na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z motorových vozidiel (tzv. cestná daň) za zdaňovacie obdobie 2021 máte už len pár dní. Lehota končí 31. januára 2022.
Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

 

(11. 01. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov