Ústredný portál verejnej správy

Poukázanie podielu zaplatenej dane (2 %)

Vážení používatelia,

ako iste viete, jarné mesiace úzko súvisia aj s daňovými povinnosťami. V tomto kontexte by sme vám radi pripomenuli, aby ste nezabudli na možnosť dobrovoľného poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov (tzv. 2 %). Máte čas až do pondelka 2. mája, pretože štandardný posledný deň lehoty, 30. apríl, v roku 2022 pripadá na sobotu.

Koľko percent a akým spôsobom môžete poukázať, komu viete podiel zaplatenej dane venovať, v akej lehote, na čo môže prijímateľ financie použiť a ďalšie potrebné informácie nájdete v článku s názvom „Ako poukázať 2 % z daní?“ alebo priamo na webovom sídle Finančnej správy SR.

 

(01. 04. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov