Ústredný portál verejnej správy

Biometrické údaje na občianskych preukazoch

Vážení používatelia,

začiatkom januára 2022 schválila vláda návrh novely zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch. Výsledkom novely budú občianske preukazy vydávané v biometrickej kvalite, tzn. vrátane odtlačkov prstov a podoby tváre tak, ako v prípade cestovných pasov.

Údaje budú do občianskych preukazov zapisované vo forme zakódovaných biometrických údajov. Predpokladaná účinnosť novely je navrhovaná na 1. máj 2022.

Minister vnútra Roman Mikulec pritom uvádza, že odtlačky prstov budú z databázy ministerstva vnútra vymazané v momente vydania dokladu držiteľovi, nakoľko európske nariadenie o posilnení bezpečnosti dokladov neumožňuje vytváranie databázy odtlačkov. Dôsledkom tohto opatrenia už nebude možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu elektronicky.

Novela zákona sa dotkne osôb, ktoré dovŕšili vek 12 rokov.

Ďalšie zmeny

Súčasťou novely je aj zmena v spôsobe podávania žiadosti o vydanie cestovného pasu. Po novom už nebude nutné uvádzať adresu pobytu, nakoľko je cestovný doklad viazaný na občianstvo žiadateľa.

Zjednodušením prejde aj proces podávania žiadosti o cestovný pas pre občanov starších ako 15 rokov, ktorí ešte nedovŕšili 18. rok života. Súhlas rodiča/zákonného zástupcu už nebude podliehať notárskemu overenie podpisu.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe Ministerstva vnútra SR...

(18. 01. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov