Ústredný portál verejnej správy

Kataster nehnuteľností má nový portál

Vážení používatelia,

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky informuje o novom Portáli elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN), ktorý postupne úplne nahradí Katastrálny portál známy ako KaPor.

Nový portál poskytne množstvo online služieb súvisiacich napríklad s vyhľadávaním informácií o nehnuteľnostiach, o ich vlastníkoch, umožní elektronickým spôsobom vykonávať podania a rovnako uskutočňovať výpisy z listov vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy, ktoré budú použiteľné aj na právne účely.

Pôvodný portál by mal byť dostupný len do 30. apríla 2022. Podrobnosti o pripravovaných zmenách nájdete v článku Informácia o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu.

Pre vytvorenie a odoslanie Oznámenia o návrhu na vklad zatiaľ úrad odporúča používať pôvodný portál (KaPor). Na Portáli ESKN má byť uvedená služba sprístupnená v priebehu mesiaca február 2022.

(10. 02. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov