Ústredný portál verejnej správy

V roku 2022 nebudete potrebovať ďalšie tlačivá

Vážení používatelia,

novela zákona proti byrokracii prinesie ďalšie zjednodušenie vybavovania vašich úradných záležitostí. Od januára totiž nebudete musieť v papierovej podobe preukazovať ďalšie skutočnosti. Po novom si ich úrady vymenia automaticky medzi sebou cez informačné systémy elektronicky. Pri ich vzájomnej komunikácii môžu využiť centrálnu integračnú platformu pre priamu výmenu údajov alebo portál OverSi.

Uvedená zmena pozitívne ovplyvní napríklad žiadateľov o materské, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, žiadateľov
o daňové úľavy a bonusy, dôchodky a podobne.

V ďalšej fáze, v roku 2024, sa má novela dotknúť podnikateľského prostredia (oblasť dotácií, grantov, projektov, verejných zákaziek).

Od 1. januára 2022 prejdú elektronizáciou nižšie uvedené potvrdenia/výpisy:

  • kópia rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu,
  • potvrdenie o pobyte, o pridelení IČO,
  • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
  • výpis z registra / zoznamu advokátov, výpis z centrálneho registra exekúcií,
  • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom.

Od 12. januára 2022 bude dostupné aj ďalšie potvrdenie:

  • potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani naňho nie vyhlásený konkurz.

Aktualizované dňa: 10.01. 2022

Ak ste orgánom verejnej moci (OVM), máte oprávnenie získavať uvedené údaje a chcete mať tieto služby sprístupnené cez portál OverSi, môžete vašu požiadavku smerovať priamo na e-mailovú adresu: stopbyrokracii@mirri.gov.sk (uveďte zákonný účel získavania a spracovávania údajov a legislatívny nárok na ich rozsah).

Podrobné informácie nájdete aj na stránke stopbyrokracii.sk v sekcii Školiace materiály a príručky.

 

Mohlo by vás zaujímať:

(10. 01. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov