Ústredný portál verejnej správy

Priznanie príjmu z prevodu nehnuteľnosti za roky 2016 až 2020

Vážení používatelia,

Finančná správa SR informuje, že ak ste nepodnikatelia a priznáte príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti do 28. februára 2022 (pondelok), odpustí vám uloženie sankcií (úrokov) za oneskorené podanie priznania alebo zaplatenia dane.

Daňové priznanie za roky 2016 až 2020 môžete teda podať najpohodlnejšie a najrýchlejšie elektronicky, ak už máte vytvorený autorizovaný prístup na portál Finančnej správy SR, alebo osobne na príslušnom daňovom úrade či zaslať poštou. Formulár nájdete v časti Elektronické formuláre, v sekcii Daň z príjmov fyzickej osoby.

Pred podaním daňového priznania vám odporúčame si vopred overiť, či váš príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti nie je od dane oslobodený.

Napríklad, ak ste nehnuteľnosť:

  • predali až po piatich rokoch od nadobudnutia a nemali ste ju zaradenú v obchodnom majetku,
  • zdedili a vlastnili ste ju pred prevodom aspoň päť rokov,
  • bezodplatne darovali,
  • predali a bola vám predtým vydaná podľa reštitučných zákonov alebo zahrnutá do konkurznej podstaty,
  • predtým zaradili do obchodného majetku, ale od jej vyradenia už uplynulo viac ako päť rokov.

Viac informácií vám Finančná správa SR ponúka v ozname „Posledné dni na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti“, ale aj v článku „Predaj nehnuteľnosti“ a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa môžete obrátiť telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom chatu priamo na jej centrum podpory.

(25. 02. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov