Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Formulár pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci (vyhláška č. 438/2019 Z. z.)
Formular_zriadenieschranky_OVM.pdf (.pdf) .pdf (326 kB)
Formulár pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci, organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity (§ 12 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z.)
Formular_zriadenie_OVM_ §12ods6.pdf (.pdf) .pdf (324 kB)
Žiadosť o udelenie oprávnenia fyzickej osobe (FO) na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a na zastupovanie orgánu verejnej moci (OVM) (§ 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z.)
Udelenie_opravnenia_na_zastupovanie_fyzickej_osobe_OVM.pdf (.pdf) .pdf (444 kB)
Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a na zastupovanie orgánu verejnej moci (OVM) (§ 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z.)
Ziadost_o_zmenu_pravnenia_na_zastupovanie_OVM.pdf (.pdf) .pdf (444 kB)
Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a na zastupovanie orgánu verejnej moci (OVM) (§ 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z.)
Ziadost_o_zrusenie_opravnenia_na_zastupovanie_OVM.pdf (.pdf) .pdf (369 kB)
Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci
Ziadost_o_zmenu_veduceho_OVM.pdf (.pdf) .pdf (304 kB)
Žiadosť o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CÚD) orgánu verejnej moci (§ 31a ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z.)
ziadost_o_spristupnenie_CUD.pdf (.pdf) .pdf (335 kB)