Ústredný portál verejnej správy

Zamestnanie

Podpísaním pracovnej zmluvy sa ani zďaleka nekončí proces hľadania informácií súvisiacich so zamestnaním. Nástup na materskú dovolenku, strata zamestnania či nová práca sú situácie v živote, na ktoré je nevyhnutné byť pripravený. V tomto článku nájdete základné informácie a kroky, týkajúce sa tých najčastejších prípadov.

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko