Ústredný portál verejnej správy

Materská dovolenka

Zamestnanie

Tehotná zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr od 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.
  1. Materská dovolenka
  2. Dĺžka trvania materskej dovolenky
  3. Materské
  4. Rodičovská dovolenka

Materská dovolenka

Plánovaný nástup na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, ukončenie alebo zmeny spolu s oznámením o tehotenstve je nutné oznámiť zamestnávateľovi minimálne 1 mesiac vopred spolu s odovzdaním potvrdeného tlačiva od ošetrujúceho gynekológa (tlačivo nie je voľne dostupné).

Poznámka:
Na materskú dovolenku, v prípade muža rodičovskú dovolenku, môže nastúpiť aj muž, a to v rovnakom rozsahu. Jedinou podmienkou je nástup až po uplynutí 6 týždňov od pôrodu. 

Dĺžka trvania materskej dovolenky

Nastúpiť na materskú dovolenku je možné najskôr od 8. týždňa, zväčša však od začiatku 6. týždňa pred plánovaným pôrodom, pričom materská dovolenka trvá 34 týždňov (v prípade osamelých žien trvá 37 týždňov a žien, ktoré porodili dve a viac detí naraz trvá materská dovolenka 43 týždňov).

Poznámka:
Ak sa rozhodnete na materskú dovolenku dobrovoľne nastúpiť neskôr ako 6 týždňov pred pôrodom, materská dovolenka sa vám skráti - odo dňa pôrodu na 28 týždňov.

Keďže starostlivosť o dieťa si vyžaduje dostatok času, je zamestnávateľ povinný poskytnúť rodičom, ktorí o to požiadali, predĺženie na obdobie do dovŕšenia 3 rokov života dieťaťa, na tzv. rodičovskú dovolenku.

Materské

Pokiaľ ste nastúpili na materskú dovolenku, prináleží vám nárok na uznanie materského, finančného príspevku, ktorý prináleží všetkým osobám spĺňajúcim podmienky nároku na uznanie materského. Podrobné informácie o materskom nájdete v životnej situácii Materské.

Rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka ako obdobie predĺženia lehoty materskej dovolenky súvisiacej s pôrodom a so starostlivosťou o novonarodené dieťa nie je totožný pojem ako rodičovská dovolenka súvisiaca so starostlivosťou o dieťa.  Viac o krokoch, ktoré musíte vybaviť, než pôjdete na rodičovskú dovolenku uvádzame v životnej situácii Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku. 

Poznámka:
V nešťastných prípadoch úmrtia matky alebo situácie, keď sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav trvajúci najmenej 1 mesiac a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, je možné uznať nárok na vyplácanie materského aj otcovi dieťaťa, ktorý spĺňa podmienky (totožné s podmienkami uznania nároku na vyplácanie materského).

Viac informácií o nárokoch, podmienkach uznania a výpočte materského sa dozviete v životnej situácii Materské.

Dátum poslednej zmeny: 19. 5. 2022
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko