Ústredný portál verejnej správy

Pracovnoprávne vzťahy

Zamestnanie

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú medzi zamestnávateľom a zamestnancom na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Tieto vzťahy sa v Slovenskej republike riadia Zákonníkom práce. Každý zamestnávateľ aj zamestnanec je povinný ho pri pracovnoprávnych vzťahoch dodržiavať.

Dátum poslednej zmeny: 6. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 28. 5. 2013

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko