Ústredný portál verejnej správy

Práca v štátnej službe

Zamestnanie

Štátnu službu možno charakterizovať ako prácu pre štát. Štátna služba sa vykonáva napr. na ministerstvách, iných orgánoch štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo na miestnych orgánoch štátnej správy. Osoba, ktorá vykonáva štátnu službu, je štátny zamestnanec. Činnosť štátneho zamestnanca v rámci výkonu štátnej služby môže zahŕňať odborné úlohy spojené napríklad s rozhodovaním v správnom konaní, prípravou návrhov právnych predpisov, prípravou koncepčných alebo strategických dokumentov. Legislatívna úprava štátnej služby je obsiahnutá v zákone o štátnej službe. Uvedený zákon sa nevzťahuje napr. na štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, profesionálnych vojakov alebo príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorú upravujú osobitné predpisy. Ide o špecifickú oblasť štátnej služby, ktorá nie je predmetom informácií na týchto stránkach.

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 27. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády SR
+4212 20925 111
uvsrinfo@vlada.gov.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko