Ústredný portál verejnej správy

Informačný článok = informačný článok Elektronická služba = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 25
Elektronická služba Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra

Výpis z verejnej časti živnostenského registra vydá ktorýkoľvek okresný (živnostenský) úrad Slovenskej republiky ...

21. 1. 2020
Elektronická služba Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra

Požiadať o vydanie výpisu / prehľadu zapísaných údajov zo živnostenského registra z neverejnej ... umožňuje aj získať potvrdenie o tom, že osoba nie je v živnostenskom registri zapísaná ...

30. 3. 2020
Informačný článok Živnostenské podnikanie

živnosti, ktoré sú zaradené do niektorej z príloh živnostenského zákona č. 1 a 2 a zároveň zaradené do niektorého z troch zoznamov označených I. až III ...

30. 7. 2021
Informačný článok Doklady potrebné k začatiu podnikania

občiansky preukaz Doklad o bezúhonnosti: výpis z Registra trestov ... aj elektronicky prostredníctvom Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto ...

8. 3. 2022
Informačný článok Platba kartou - najčastejšie otázky a odpovede

služieb generálnej prokuratúry: Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov Zoznam vybraných elektronických služieb ...

14. 4. 2023
Informačný článok Správcovia

č. 7 (presný názov : „Žiadosť o odpis registra trestov (7) pre iné orgány“), ktoré je možné si zakúpiť v spoločnosti ŠEVT), pričom z obsahu tlačiva resp ...

19. 1. 2018
Informačný článok Dovoz tovaru

V prípade dovozu tovaru z územia tretích štátov na colné územie Únie sa uplatňujú colné ... jeho príchode na miesto určenia je možné zo strany príjemcu disponovať s týmto tovarom po ...

9. 4. 2019
Informačný článok Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ... obchodny-register ...

28. 8. 2017
Informačný článok Podnikateľské registre

podnikatelske-registre ...

30. 8. 2017
Informačný článok Ohlásenie živnosti

miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného ...

30. 11. 2020
Informačný článok Pravidlá týkajúce sa zodpovednosti a povinného poistenia na Slovensku v súvislosti s pobytom alebo zamestnaním

s čestným vyhlásením o totožnosti obsahu výpisu z registra v slovenskom jazyku s obsahom výpisu z registra v cudzom jazyku ...

3. 7. 2023
Informačný článok Ukončenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Výmaz spoločnosti z obchodného registra7 ... a výmaz údajov v obchodnom registri, ktorá predpokladá stiahnutie príslušného formulára zo stránky ministerstva spravodlivosti a jeho ...

31. 7. 2023
Informačný článok Vyradenie vozidla z evidencie

vyradenie-vozidla-z-evidencie

19. 5. 2021
Informačný článok Prihlásenie nového držiteľa vozidla z iného okresu osobne

3. 1. 2023
Informačný článok Vývoz tovaru

vyhlásenia až do okamihu, keď je prepravený z colného územia Únie alebo je prenechaný v ... výpis z obchodného registra, na základe ktorého vykonávajú svoju činnosť v krajine, v ...

9. 4. 2019
Informačný článok Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu osobne (odhlásenie vozidla z evidencie)

odhlasenie osobne, evidencia vozidiel, predaj auta osobne, prevod drzby auta ...

3. 1. 2023
Informačný článok Presun podnikateľskej činnosti do iného členského štátu

voľbu toho optimálneho, ktorý či už z hľadiska podnikateľského zámeru alebo nákladov s ním ...

2. 8. 2023
Informačný článok Zodpovednosť konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným za výkon funkcie

Všeobecný popis práv a povinností z výkonu funkcie štatutárneho orgánu alebo člena ...

1. 8. 2023
Informačný článok Povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

Prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj môže využívať fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba len na základe povolenia využívať zdroj ...

3. 2. 2017
Informačný článok Hlásenie krátkodobého pobytu cudzincov

pobyt, cudzinci, cudzines, hlásenie pobytu, ubytovanie, ubytovateľ, zákon o pobyte cudzincov ...

31. 5. 2021

1   2    Ďalšia