Ústredný portál verejnej správy

Zrušenie platnosti existujúcich kvalifikovaných elektronických podpisov, ktoré nemajú pripojenú kvalifikovanú časovú pečiatku, vytvorených s eID vydaným do 20. júna 2021

V prípade, ak ste s vaším občianskym preukazom s čipom vytvárali kvalifikované elektronické podpisy dokumentov bez pripojenej časovej pečiatky, napríklad pre podpisovanie zmlúv alebo dokumentov v obchodno-právnych vzťahoch, ktoré ste nezasielali orgánom verejnej moci, dovoľujeme si vás upozorniť, že po 31. decembri 2022 nebudú takéto podpisy overiteľné ako platné.

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka je informácia, ktorá umožňuje jednoznačne identifikovať dátum a čas, kedy bola vyhotovená. Predstavuje teda dôkaz o tom, že elektronický podpis dokument, ku ktorému je pripojená, existoval v čase určenom v tejto časovej pečiatke.

Pre zabezpečenie predĺženia trvania platnosti existujúceho kvalifikovaného podpisu, vám preto odporúčame vykonať jeden z nasledovných úkonov do 31. decembra 2022:

  • Pripojiť k podpisu kvalifikovanú časovú pečiatku.
  • Previesť podpis na archívnu formu.

Časovú pečiatku môžete k podpisu pripojiť napríklad aj vložením dokumentu do Modulu dlhodobého uchovávania ÚPVS, ktorý po vložení dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom bez časovej pečiatky automaticky pripojí k podpisu kvalifikovanú časovú pečiatku.

Ak ste podpis vytvorili v rámci vytvoreného elektronického podania, orgány verejnej moci musia zabezpečiť pripojenie časovej pečiatky k podpisom resp. sa časová pečiatka pripája v procese overenia podpisov v Centrálnej elektronickej podateľni. Preto sa zrušenie platnosti vytvorených podpisov 31. decembra 2022 nedotkne elektronických podaní, ktoré boli doručené orgánom verejnej moci v predstihu pred 31. decembrom 2022.

Dátum poslednej zmeny: 21. 9. 2022
Dátum zverejnenia: 18. 8. 2022