Ústredný portál verejnej správy

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v digitalizácii procesov

Vážení používatelia,

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) napreduje v snahe o digitalizáciu procesov podania žiadostí. Od nadchádzajúcej kampane 2024 bude totiž možné podávanie žiadostí o priame podpory výlučne elektronicky. PPA preto pripravila videonávod, ktorého cieľom je uľahčenie procesu podávania žiadostí v súlade s novými postupmi a pravidlami kampane 2024 a v celom programovom období 2023 – 2027.

Na webovom portáli PPA budú postupne uverejnené podporné materiály, vrátane usmernení, príručiek a často kladených otázok, ktoré by mali pomôcť k úspešným podaniam žiadostí. Videonávod spolu s pripravenými podpornými materiálmi má uľahčiť a urýchliť celý administratívny proces a zabezpečiť informovanosť žiadateľov.

Viac podrobných informácií je dostupných na webovom portáli Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

(08. 04. 2024)

Zoznam oznamov

Archív oznamov