Ústredný portál verejnej správy

Odporúčania k cestovným pasom

Vážení používatelia,

termín podania žiadosti o vydanie cestovného pasu si môžete dohodnúť aj elektronicky. Ak ste o vydanie cestovného pasu požiadali medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023, rovnako si môžete elektronicky skontrolovať, či nebol váš pas vyrobený s odchýlkou zápisu údajov v čipe.

Pas s odchýlkou zápisu údajov v čipe

Ak ste o vydanie cestovného pasu požiadali medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023, elektronicky si overte podľa čísla dokladu, či bol vyrobený s odchýlkou zápisu údajov v čipe.

Tá spôsobuje, že niektoré automatizované hraničné prechodové terminály nedokážu načítať údaje z cestovného pasu a cestujúci musí absolvovať štandardný proces vybavenia. Aj pasy s odchýlkou zápisu v čipe sú platné a umožňujú prekračovanie hraníc.

Tip pre rodičov s malými deťmi

Občania Slovenskej republiky pre plnohodnotné cestovanie v rámci EÚ a schengenu môžu využiť platný občiansky preukaz s fotografiou, a to aj deti. Možnosť vydať OP aj dieťaťu existuje od roku 2019. Občanovi mladšiemu ako 15 rokov sa OP vydáva s platnosťou na 5 rokov, občanovi mladšiemu ako 6 rokov možno vydať OP s platnosťou na 2 roky. V oboch prípadoch je správny poplatok 7 eur, čo je výrazne lacnejšie ako pri detských pasoch, kde poplatky pri vydaní v štandardnej lehote začínajú pri 12 a 20 eurách.

Benefitom v súčasnej situácii je, že občianske preukazy MV SR vydáva do 6-7 pracovných dní.

Detský občiansky preukaz s fotografiou je možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, čiže rovnocenne ako v prípade občanov starších ako 15 rokov.

Viac informácií nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Podanie žiadosti o pas

Žiadosť o vydanie cestovného pasu musí občan podať vždy osobne (okrem bezvládnosti) na oddelení dokladov, aby mohli pracovníci zosnímať jeho biometrické údaje (fotografia, odtlačky prstov a podpis).

Konkrétny termín na podanie žiadosti o pas, si však môžete zarezervovať elektronicky.

Všetky potrebné informácie k vydaniu pasu nájdete v životnej situácií Cestovné doklady a náhradné cestovné doklady alebo priamo na stránke Ministerstva vnútra SR. Viac informácií o rezervácii termínu podania žiadosti o vydanie cestovného pasu elektronicky nájdete rovnako na stránke Ministerstva vnútra SR.

Podmienky vstupu do krajín nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

(22. 05. 2024)

Zoznam oznamov

Archív oznamov