Ústredný portál verejnej správy

Nový informačný výpočet dôchodku – aj pre mladých

Vážení používatelia,

Sociálna poisťovňa (SP) do Elektronického účtu poistenca (EUP) prekonvertovala z papierovej do digitálnej podoby údaje o dôchodkovom poistení už aj pre mladších klientov vo veku 39 rokov (po ročník narodenia 1984). Doteraz mali v záložke EUP Príprava na dôchodok prístupné údaje poistenci starší ako 45 rokov.

Doposiaľ musel klient o prehľad období dôchodkového poistenia a informatívny výpočet sumy dôchodku žiadať. Vďaka automatickej Kalkulačke na informatívny výpočet starobného dôchodku klienti nemusia žiadať o papierovú písomnú informáciu a viac ako mesiac čakať na jej doručenie – údaje majú prístupné kedykoľvek, kdekoľvek, online.

Praktické informácie

Výpočet dôchodku je v EUP informatívny a zohľadňuje aj skutočnosť, či je poistenec sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri. Nezohľadňuje valorizáciu ani obdobie dôchodkového poistenia získané v tomto roku 2024 (resp. v budúcnosti v aktuálnom roku). 

Zobrazuje situáciu, na akú výšku dôchodku by mal klient nárok, ak by mohol odísť do dôchodku teraz na základe toho, čo o ňom SP aktuálne eviduje. Nejde o predpovedajúcu sumu dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Výpočet sumy vychádza z údajov, ktoré Sociálna poisťovňa o klientovi eviduje, vykoná sa automaticky a zobrazuje mu ich v záložke „Príprava na dôchodok“ v časti „evidované obdobia“.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe Sociálnej poisťovne.

(05. 06. 2024)

Zoznam oznamov

Archív oznamov