Ústredný portál verejnej správy

Grécko vo vašom vrecku. Nová aplikácia pre turistov

Vážení používatelia,
Grécko sprístupnilo mobilnú aplikáciu mAiGreece určenú všetkým turistom a návštevníkom krajiny. Aplikácia slúži ako digitálny cestovný asistent pre turistov v Grécku a poskytuje všetky potrebné informácie pre príjemný pobyt v krajine.

Na mobilných zariadeniach je k dispozícii bezplatne prostredníctvom App Store a Play Store.

S využitím asistencie umelej inteligencie (AI) by mala mAiGreece poskytovať čo najlepšie služby a okamžitý prístup k dôležitým informáciám v prípade núdze.

Prostredníctvom aplikácie je možné tlačidlom 112 (t. j. jednotné európske číslo tiesňového volania) odoslať SMS na operačné stredisko gréckeho ministerstva civilnej ochrany, aj s uvedením zemepisnej polohy odosielateľa za účelom okamžitej pomoci (napr. v prípade lesných požiarov alebo záplav).

Personalizovaná možnosť lokalizácie (GPS) poskytuje komplexnú databázu informácií a odporúčaní, vrátane informácií z webového sídla www.visitgreece.gr.

Okrem toho aplikácia poskytne jasné pokyny, čo majú návštevníci robiť v prípade straty pasu alebo peňaženky (s uvedením kontaktu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach).

Aplikácia komunikuje podobne ako ChatGPT: písomné alebo ústne otázky sú zadávané v rodnom jazyku používateľa (vlastníka mobilu). Odpovede aplikácie sú k dispozícii v 31 jazykoch, vrátane slovenského jazyka, t. j. 24 úradných jazykov EÚ a ďalšími pridanými jazykmi sú arabský, albánsky, čínsky, hebrejský, japonský, kórejský a turecký.

Adresár odpovedí pokrýva informácie z celého územia Grécka v tematických okruhoch:

  • nemocnice a zdravotné zariadenia;
  • lekárne;
  • veľvyslanectvá a honorárne konzuláty sídliace v Grécku;
  • policajné stanice;
  • kostoly;
  • archeologické pamiatky;
  • múzeá a pamätihodnosti;
  • pláže ocenené modrými vlajkami.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

(02. 07. 2024)

Zoznam oznamov

Archív oznamov