Ústredný portál verejnej správy

Čoskoro uplynie lehota odložených daňových priznaní

Vážení používatelia,

nie pre všetkých končia daňové povinnosti posledným marcovým dňom. Pre tých, ktorí si predĺžili zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania (DP) sa blíži hraničný dátum. Pozor, tento rok vychádza na pondelok 1. júla 2024.

Ako daňovník si môžete zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré bolo tento rok potrebné doručiť do 2. apríla 2024 listinne alebo elektronicky. Viac o odklade daňového priznania si môžete prečítať v životnej situácii Odklad daňového priznania.

Na základe oznámenia sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii). Lehota sa dá predĺžiť aj o šesť mesiacov ale to iba v prípade, že máte zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Takže ak ste si podali oznámenie o predĺžení lehoty blíži sa posledný termín podania priznania a zaplatenia dane. Pripomíname, že ďalší odklad, teda podanie tlačiva oznámenia o predĺžení lehoty na podanie DP správca dane nebude akceptovať.

(19. 06. 2024)

Zoznam oznamov

Archív oznamov