Ústredný portál verejnej správy

Sociálna poisťovňa vypláca príspevok za prácu v obecnej polícii

Vážení používatelia,

od začiatku roka 2024 rozhoduje o príspevku za prácu v obecnej polícii Sociálna poisťovňa. V súvislosti s procesom rozhodovania o nároku na príspevok za prácu v obecnej polícii ústredie Sociálnej poisťovne začalo v týchto dňoch vyplácať žiadateľom priznané finančné prostriedky.

Príspevok za prácu v obecnej polícii je pravidelnou peňažnou dávkou vyplácanou bývalým príslušníkom obecnej polície ktorejkoľvek obce na Slovensku.

Nárok na príspevok vzniká:

  • ak v čase podania žiadosti o príspevok za prácu v obecnej polícii už nie ste jej príslušníkom,
  • pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov,
  • žiadateľ dovŕšil vek najmenej 56 rokov.

O príspevok môžete požiadať prostredníctvom žiadosti Žiadosť o príspevok za prácu v obecnej polícii.

Vyplnenú žiadosť o príspevok za prácu v obecnej polícii môžete odovzdať:

  • v akejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne,
  • v podateľni Sociálnej poisťovne osobne alebo zaslaním poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8., 813 63 Bratislava,
  • alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Viac podrobných informácií nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne. Presný postup je dostupný na príslušnej podstránke.

(16. 04. 2024)

Zoznam oznamov

Archív oznamov