Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kyjov

Základné údaje
V katastri obce je najvyšší bod územia okresu - Minčol - 1157 m n. m. Obec leží v západnej časti Čergova, v nadm. výške 650 m. Do katastra zasahuje národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol a prírodné pamiatky bradlá Rebrá, Kyjovské bradielko a Lysá hora. Vznikla ako prvá nová osada v severnej časti Šariša valašským osídlením okolo r. 1450 na kamenickom panstve, majetkom ktorého bola aj v 16. storočí. V tej dobe sa na "Kygiowe" občas zdržiaval jiskrovsko-bratrícky kapitán Ján z Tvorkova. V desiatkovom súpise z r. 1538 sa píše, že je to rusínska osada. Obyv. sa živili roľníctvom, prácou v lesoch. Po r. 1918 aj chovom dobytka a pálením uhlia. V súčasnosti časť pracuje v Roľníckej spoločnosti Kyjov, s. r. o., ktorá patrí medzi najväčšie v okrese. Narodil sa tu Dezider Milly - maliar, grafik. V obci je základná a materská škola, knižnica. Pamiatka - kaplnka ľudového staviteľstva z r. 1905. Okolitá príroda umožňuje rozvoj turistiky.
Späť