Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

Okres  Hlohovec

Hlohovec

Základné údaje
Jadro okresu leží na Dolnovážskej nive, ktorá sa na západe dotýka Trnavskej pahorkatiny a na východe je od Nitrianskej pahorkatiny oddelená výbežkom Považského Inovca. Najvyššiu polohu, 432 m n. m., dosahuje okres Holým vrchom v Považskom Inovci, najnižšiu, 131 m n. m., v mieste výtoku Dudváhu v katastri obce Siladice.

Okres Hlohovec prvýkrát vznikol ešte v 19. storočí - v r. 1850, trvalejšie až od roku 1872. S rôznymi prestávkami existoval až do roku 1960 - vtedy sa väčšina územia okresu dostala do okresu Trnava, niekoľko obcí do okresu Nitra. Pôvodný okres Hlohovec mal podstatne väčšiu rozlohu ako dnešný. Územie celého dnešného okresu Hlohovec patrilo od 13. stor. do r. 1848 do Nitrianskej stolice, od r. 1867 do Nitrianskej župy.

Súčasný okres vznikol na základe zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, ktorý prijala Národná rada Slovenskej republiky 3. 7. 1996 - zákon bol uverejnený v zbierke zákonov SR 24. 7. 1996. Má rozlohu 267 km2, počet jeho obyvateľov je 45595, čo predstavuje hustotu osídlenia 171 obyvateľov na 1 km2. Je súčasťou Trnavského kraja. Susedí s okresmi Topoľčany a Nitra, ktoré sú súčasťou Nitrianskeho kraja a s okresmi Galanta, Piešťany a Trnava, ktoré sú súčasťou Trnavského kraja.

Okres Hlohovec tvoria 2 mestá (Hlohovec, Leopoldov) a 22 obcí (Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné Zelenice, Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Madunice, Merašice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Siladice, Tekolďany, Tepličky, Trakovice, Žlkovce).

Najzávažnejším odvetvím hospodárstva okresu je výroba drôtov a iných hutníckych druhovýrobkov a farmaceutický priemysel. Najvýznamnejšie podniky sú v Hlohovci (Becaert, a. s., Zentiva International, a. s.).

Významným odvetvím hospodárstva je i poľnohosp. - pestuje sa tu pšenica, jačmeň, kukurica, cukrová repa a zelenina. Tradičné je vinárstvo a ovocinárstvo, dozrievajú tu aj teplomilné broskyne a marhule. Na severe okresu sú väčšie rozlohy zemiakov a krmovín. Okres má výhodnú dopravnú polohu. Prechádza ním diaľnica a železničný ťah Bratislava - Žilina - Košice. Leopoldov je významnou železničnou križovatkou a depom. Hlohovec je od Trnavy vzdialený 22 km, od Bratislavy 73 km.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť