Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ratkovce

Základné údaje
Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny pri styku so širokou nivou Dudváhu a Váhu. Stred obce leží vo výške 160 m n. m., chotár obce dosahuje výšku 143 - 170 m n. m. Staršie názvy obce boli tieto: v r. 1388 Ratkolch, v r. 1773 Rattkocz, Rattkowetz, Rattkowcze, v r. 1873 Ratkóc, v r. 1920 Ratkovce. V r. 1974 - 1990 bola obec pričlenená k obci Žlkovce. Z územia obce je známe osídlenie z neolitu, z mladšej doby bronzovej, staršej doby železnej i z doby veľkomoravskej. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1388 pod názvom Ratkolch ako príslušenstvo čachtického panstva. Neskôr sa stala majetkom trnavskej fary a potom trnavskej kapituly. Obyvateľstvo sa zaoberalo predovšetkým poľnohosp. V obci je katolícky kostol Narodenia Panny Márie - pôvodne barokový z 18. stor., prestavovaný v 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť