Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žlkovce

Základné údaje
Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny pri styku s nivou Váhu a Dudváhu. Stred obce leží vo výške 145 m n. m., chotár obce dosahuje výšku 141 - 181 m n. m. Staršie názvy obce boli tieto: v r. 1229 Such, v r. 1244 Suk, v r. 1428 Zukovec, v r. 1773 Zlkocz, Zlkowetz, Zlkowcze, v r. 1786 Zslkócz, v r. 1808 Zslukócz, Zslkócz, Žlkowce, v r. 1863 Zslkóc, v r. 1900 Zsúk, v r. 1920 Žlkovce. V r. 1974 - 1990 bola k obci pričlenená obec Ratkovce. Územie obce bolo osídlené v neolite, eneolite, staršej i mladšej dobe bronzovej, mladšej dobe železnej, dobe rímskej, dobe veľkomoravskej. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1229 pod názvom Such, Swk Teutonicorum hospitum castri Nitriensis. Vtedy bola osídlená nemeckými hosťami a patrila Nitrianskemu hradu. Neskôr patrila viacerým šľachtickým rodom - Horeckým, Užovičovcom, Zayovcom, Majthényiovcom, Ocskayovcom a i. Obyvateľstvo sa zaoberalo predovšetkým poľnohosp. V obci je katolícky kostol Ružencovej Panny Márie postavený v r. 1811, neskôr prestavovaný.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť