Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tepličky

Základné údaje
Obec leží v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny pri južnom výbežku Považského Inovca pri hornom toku pravostranného prítoku Radošinky. Stred obce leží vo výške 225 m n. m., chotár obce dosahuje výšku 183 - 372 m n. m. Staršie názvy obce boli tieto: v r. 1406 Forrozeg, v r. 1773 Forno - Szegh, v r. 1920 Fornóseg, Farnóseg, v r. 1927 Fornosek, v r. 1948 Tepličky. V r. 1979 - 1990 bola obec pričlenená k obci Horné Otrokovce. Obec sa vyvinula v chotári obce Koplotovce. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1406 - spomína sa pod názvom Forrozeg. Patrila viacerým šľachtickým rodinám. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohosp. a vinohradníctvom. Na cintoríne je kaplnka Najsvätejšej Trojice z 1. polovice 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť