Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Koplotovce

Základné údaje
Obec leží na západnom okraji južného výbežku Považského Inovca, na styku so širokou nivou Váhu. V obci je sírno - sadrovcový termálny prameň. Stred obce leží vo výške 160 m n. m., chotár obce dosahuje výšku 143 - 372 m n. m. Staršie názvy obce boli tieto: v r. 1113 Locuplot, v r. 1275 Koploth, v r. 1773 Kaplath. Koplotowecz, v r. 1808 Koplotowce, v r. 1920 Koplotovce. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1113 pod názvom Locuplot. Časť obce vtedy patrila hradu Hlohovec, časť zoborskému kláštoru. V r. 1185 vlastnil časť obce i veľmož Stojslav z Nitrianskej Blatnice. Po r. 1330 sa tu vystriedalo niekoľko zemepanských rodín - Czoborovci, Gosztonyiovci, Kochanovskí, Frideczkovci a i. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohosp. V obci je renesančný kaštieľ (pôvodne z r. 1613 s novšími prístavbami) a katolícky kostol Navštívenia Panny Márie z r. 1743.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť