Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Siladice

Základné údaje
Obec leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej roviny na nive medzi Váhom a Dudváhom. Stred obce leží vo výške 137 m n. m., chotár obce dosahuje výšku 131 - 146 m n. m. Staršie názvy obce boli tieto: v r. 1113 Saladicz, v r. 1325 Zily, v r. 1393 Zylad, v r. 1773 Szilad, Siladitz, Siladcze, v r. 1786 Silád, Siladice, v r. 1863 Szilád, v r. 1920 Siladice. Z územia obce sú známe nálezy zo staršej i mladšej doby železnej, z doby rímskej, z doby sťahovania národov. Obec je i významnou lokalitou so slovanským osídlením. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1113 pod názvom Saladicz - vtedy patrila zoborskému kláštoru, neskôr rôznym zemepánom. Jeden z nich - Wolfgang Nagy - sa v 16. stor. pridal k Turkom a preto mu ostrihomský arcibiskup jeho majetok skonfiškoval. Obyvateľstvo sa zaoberalo predovšetkým poľnohosp. V obci je katolícky kostol Všechsvätých - pôvodne barokový z r. 1749, začiatkom 19. stor. upravovaný.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť