Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Červeník

Základné údaje
Červeník leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej roviny na nive Váhu a Dudváhu. Stred obce leží vo výške 145 m n. m., chotár obce dosahuje výšku 142 - 147 m n. m. Staršie názvy obce boli tieto: 1113 Bin, 1254 Been, 1294 Edeuthbiny, 1317 Verusvar, 1375 Wereswar, 1773 Veresvar, Veresvár, 1920 Verešvár, 1948 Červeník. Z územia obce sú známe viaceré archeologické nálezy - sídlisko z neolitu, sídliskové nálezy zo staršej i mladšej doby železnej, doby rímskej a slovanskej, staromaďarské kostrové pohrebisko z polovice 10. stor. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1113 - vtedy bola majetkom zoborského kláštora. V r. 1294 predal obec Abraham Rufus comesovi Abovi, r. 1375 patrila Hunt - Poznanovcom, neskôr viacerým šľachtickým rodom. Pôvodná obec bola na území dnešného Leopoldova. R. 1665 časť chotára obce odkúpila uhorská kráľovská komora od Adama Forgácha na stavbu pevnosti Leopoldov. Po vybudovaní pevnosti a zničení pôvodnej obce sa obyvateľstvo presťahovalo na územie súčasného Červeníka. Obyvatelia obce boli známi pestovaním zeleniny. Najvýraznejšou pamiatkou obce je katolícky kostol Obetovania Panny Márie z 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť