Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dvorníky

Základné údaje
Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny v plytkej doline potoka Jarč. Stred obce leží vo výške 150 m n. m., chotár obce dosahuje výšku 131 - 230 m n. m. Miestna časť Posádka leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny, v krátkom bočnom údolí Váhu. Stred obce leží vo výške 175 m n. m., chotár obce dosahuje výšku 133 - 199 m n. m. Staršie názvy obce boli tieto: v r. 1247 Vduornuc, v r. 1773 Udvarnok, v r. 1923 Uďvarnok, v r. 1927 Dvorníky. Staršie názvy miestnej časti Posádka boli tieto: v r. 1671 Posatka, v r. 1773 Poszatka, v r. 1913 Szolgagyör, v r. 1920 Posádka. Od r. 1971 je Posádka pričlenená k Dvorníkom ako ich miestna časť. Z obce Dvorníky je známe osídlenie v neolite, sídliská z doby bronzovej, staršej i mladšej doby železnej a z doby rímskej. Z územia obce je známe i staromaďarské pohrebisko z 10. stor. Významnou archeologickou lokalitou je i miestna časť Posádka - z obce je známe osídlenie z neolitu, z doby bronzovej, staršej i mladšej doby železnej i slovanské osídlenie. Obec Dvorníky sa prvýkrát spomína v r. 1247. Patrila Nitrianskemu hradu, neskôr panstvu Hlohovec. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohosp. Najvýznamnejšou pamiatkou Dvorníkov je katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža z r. 1788.
M. č.: dvorníky, posádka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť