Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horné Zelenice

Základné údaje
Obec leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej roviny na nive medzi Váhom a Dudváhom. Stred obce leží vo výške 138 m n. m., chotár obce dosahuje výšku 132 - 139 m n. m. Staršie názvy obce boli tieto: v r. 1244 Zela, v r. 1773 Felső - Zéla, Ober Zelenitz, Horne Zelenicze, v r. 1920 Horné Zelenice. V r. 1980 - 1990 bola obec zlúčená s obcou Dolné Zelenice do obce Zelenice. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1244. Patrila Hunt - Poznanovcom, od r. 1400 panstvu Hlohovec, neskôr viacerým zemepánom - Sipekyovcom, Rudnayovcom, Zayovcom, Ocskayovcom, Brunswickovcom a i. Obyvateľstvo sa zaoberalo predovšetkým poľnohosp. Významnými pamiatkami obce sú miestne kostoly - katolícky kostol sv. Martina biskupa (pôvodne románsky z polovice 13. stor., upravovaný v 18. stor.) a evanjelický a. v. kostol (z r. 1792, prestavaný v 19. stor.).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť