Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Merašice

Základné údaje
Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny pri sútoku Tekoldianskeho a Stoličného potoka. Stred obce leží vo výške 189 m n. m., chotár obce dosahuje výšku 160 - 221 m n. m. Staršie názvy Dolných Merašíc boli tieto: v r. 1390 Mereche, v r. 1487 Eghazasmerecze, v r. 1773 Alsó - Meraczicz, Unter - Meraschitz, Dolné Meracžice, v r. 1873 Alsómerasic; staršie názvy Horných Merašíc: v r. 1390 Mereche, v r. 1773 Felső - Meraczicz, Ober - Meraschitz, Horné Meracžice, v r. 1873 Felsőmerasic. Po roku 1888 boli zlúčené Dolné a Horné Merašice do obce Merašice - jej staršie názvy boli: v r. 1892 Merasic, v r. 1900 Meröce, v r. 1920 Merašice. Po roku 1905 bola k obci pričlenená obec Kapince, ktorá sa od Merašíc odčlenila v r. 1965. Z územia obce je známe osídlenie z neolitu i z doby veľkomoravskej. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1390 pod názvom Mereche ako príslušenstvo panstva Topoľčany. Od 18. stor. existovali 2 samostatné obce - Dolné Merašice a Horné Merašice. Zlúčením týchto 2 obcí vznikla dnešná obec Merašice. Obyvateľstvo sa zaoberalo predovšetkým poľnohosp. V obci je katolícky kostol sv. Martina biskupa - pôvodne stredoveká stavba, upravovaný v 18. stor. Prvý raz sa spomína r. 1397.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť