Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Neporadza

Základné údaje
Leží na styku východného okraja Rimavskej kotliny a východnej časti Cerovej vrchoviny v doline ľabvostranného prítoku Slanej. R. 1254 ju Belo IV. daroval hradčanom kráľovského hradu Gemer, ale je staršieho pôvodu. Názvy obce: 1254 Neproad; 1323 Noprad; 1920 Napraď; 1948 Neporadza; maď. Naprágy. R. 1427 vlastnil v nej Ján de Napragy 12 port. Neskôr ju nachádzame vo vlastníctve viacerých zemepánov. R. 1828 žilo v 46 domoch 363 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. R. 1836 zhorela väčšia časť obce. V polovici 19. stor. tu bol jediný veterný mlyn v celej župe, ktorý dal postaviť Benedek Recsky. Najstaršou pamiatkou je ref. klas. kostol z r. 1839, postavený na mieste renesančného. V obci sa nachádza kultúrny dom, verejná knižnica, základná škola, futbalové ihrisko, domov sociálnych služieb.
Späť