Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Včelince

Základné údaje
Ležia vo východnej časti Rimavskej kotliny na nive Slanej. Prvá zmienka o obci pochádza z r. 1332, ale sa vyvinula na staršom osídlení. Názvy obce: 1332 Mehy; 1948 Včelínce; maď. Méhy. Patrila hradu Gemer, koncom 13. stor. ju nachádzame vo vlastníctve Zacharovcov, od 14. stor. Méhyovcov, neskôr viacerých zemepánov. R. 1427 bolo v obci 25 port. R. 1828 žilo v 87 domoch 562 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. Najstaršou pamiatkou je barokový rím. kat. kostol postavený v r. 1773; veža z konca 19. stor. a kaplnka z r. 1848. V obci sa nachádza kultúrny dom, verejná knižnica, materská škola, základná škola, telocvičňa. Sídlisko zo staršej doby bronzovej, hromadný nález bronzov, mohylový násyp z ml. doby halštatskej.
Späť