Ústredný portál verejnej správy

Hlásenie odcudzenia vozidla

Doprava

Odcudzenie auta je nepríjemná skúsenosť, ktorú treba bezodkladne nahlásiť na polícii a neskôr riešiť s poisťovňou.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba nahlásenia krádeže: individuálna
Otázky a odpovede

 1. Kde nahlásiť odcudzenie?
 2. Ohlásenie poisťovni
 3. Výsledok vyšetrovania

Kde nahlásiť odcudzenie?

Pri odcudzení automobilu je potrebné to okamžite osobne nahlásiť na ktoromkoľvek oddelení polície. Tá vám vydá potvrdenie o odcudzení vozidla.

Elektronická služba v tomto prípade neexistuje.

Ohlásenie poisťovni

Následne treba krádež ohlásiť poisťovni, a to do 15 dní v prípade, že bolo auto odcudzené na území Slovenskej republiky alebo 30 dní ak k odcudzeniu došlo mimo územia SR.

Poisťovni musíte odovzdať:

 • všetky kľúče a ovládače,
 • doklady o zabezpečovacích zariadeniach vozidla,
 • osvedčenia o evidencii vozidla,
 • doklady o nadobudnutí vozidla,
 • správu o výsledku vyšetrovania polície,
 • doklady o opravách vozidla a servisnú knižku,
 • lízingovú zmluvu (ak je auto na lízing),
 • zmluvu o zapožičaní (ak je auto požičané) alebo
 • iné doklady.

Výsledok vyšetrovania

Po ukončení vyšetrovania vám poisťovňa do 15 dní vyplatí poistné plnenie podľa výsledkov šetrenia vyplní poistné plnenie (po splnení všetkých podmienok). 

Otázky a odpovede

Dokedy treba odcudzenie vozidla nahlásiť?

Najlepšie je odcudzenie vozidla nahlásiť ihneď.

Ako dlho bude trvať, kým sa prípad uzavrie?

Každý prípad je individuálny, a preto sa nedá povedať, kedy presne bude vyšetrovanie uzavreté.

Dátum poslednej zmeny: 14. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 29. 11. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss