Ústredný portál verejnej správy

Overenie detailov a histórie ojazdeného auta z centrálneho registra motorových vozidiel

Doprava

Pri kúpe nového ojazdeného automobilu je vždy vhodné sa vopred informovať o jeho minulosti. Takéto informácie sa dajú získať pri kontrole originality, ale aj pomocou elektronických služieb, ktoré ponúka Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra

Doba vyplnenia formulára: do 5 min
Otázky a odpovede

  1. Kde požiadať o informácie?
  2. Aké informácie služby poskytujú?
  3. Potrebné náležitosti
  4. Poplatky

Kde požiadať o informácie o histórii ojazdeného auta?

O informácie o histórii vozidla z národnej evidencie vozidiel môžete požiadať osobne na ktoromkoľvek okresnom dopravnom inšpektoráte alebo pomocou elektronických služieb.

Aké informácie služby poskytujú?

Kliknutím na odkazy sa dostanete priamo na službu.

Potrebné náležitosti

Aby ste mohli získať tieto online informácie musíte byť držiteľom:

  • platného osvedčenia o evidencii časť I. s elektronickým čipom alebo
  • eID karty (občianskeho preukazu s čipom) a byť vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne ich zastupovať a mať na to elektronické splnomocnenie.

Na získanie informácií pomocou elektronickej služby nie je potrebné formulár podpisovať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Poplatky

Tieto služby nie sú spoplatnené.

Otázky a odpovede

Na čo slúžia tieto služby?

Overenie histórie vozidla je vhodné pri každej kúpe ojazdeného vozidla. Predídete tak možnosti, že by ste kúpili kradnuté vozidlo, či vozidlo, ktoré bolo neoprávnene zmenené.

Dátum poslednej zmeny: 21. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 23. 11. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss