Ústredný portál verejnej správy

Vydanie náhradnej tabuľky s evidenčným číslom

Doprava

Ak ste pri používaní vášho automobilu stratili tabuľky s evidenčným číslom (TEČ), môžete si požiadať o ich náhradu.

 1. Zodpovedná osoba:
  Ministerstvo vnútra SR

  Doba vyplnenia formuláru: 5 -10 min
  Otázky a odpovede

  Kedy si môžete požiadať o náhradu TEČ
 2. Kde požiadať o náhradné tabuľky?
 3. Čo je potreba na výmenu TEČ?
 4. Poplatky
 5. Vyzdvihnutie TEČ

Kedy si môžete požiadať o náhradu TEČ?

O náhradné tabuľky (duplikát) môžete požiadať, ak ste ich stratili, poškodili alebo vám boli odcudzené.

Kde požiadať o náhradné tabuľky?

Žiadosť môžete podať priamo na okresnom dopravnom inšpektoráte, prípadne pomocou elektronickej služby.  

Ak dôjde zároveň k výmene dokladov od vozidla a osvedčenie o evidencii časť II si želáte prevziať na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície OR PZ, je vhodné zadať aj email alebo telefónne číslo pre SMS, aby vás mohli informovať o pripravenom doklade.

Čo je potreba na výmenu TEČ?

Aby ste si mohli vymeniť TEČ musíte byť:

 • vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne mať vybavené splnomocnenie na takýto úkon,
 • vlastníkom eID karty (občianskeho preukazu s čipom).

Pri využití elektronickej služby je potrebné formulár podpísať kvalifikovaný elektronickým podpisom (KEP).

Pri strate či odcudzení len jednej tabuľky je potrebné ostávajúcu jednu vrátiť na polícii a pripevniť na auto obe nové tabuľky.

Poplatky

Výmena TEČ je spoplatnená podľa aktuálneho sadzobníka správnych poplatkov.

Vyzdvihnutie TEČ

Po vybavení žiadosti je občan informovaný a môže si nové tabuľky vyzdvihnúť na príslušnom dopravnom inšpektoráte. 

Otázky a odpovede

Čo mám robiť s druhou, neodcudzenou, tabuľkou?

V tomto prípade je potrebné druhú tabuľku odovzdať na polícii.

Môžem mať to isté číslo na značke?

Áno, avšak o takýto duplikát s rovnakým číslom môžete požiadať maximálne dva razy.

Môžem si vybrať aj inú tabuľku?

Áno, polícia vydáva za príplatok aj iné ako tradičné druhy tabuliek, ako napr. vyžarujúce svetlo.

Dátum poslednej zmeny: 16. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 23. 11. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss