Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby evidencie vozidiel

Doprava

 

Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia e-formulára: do 30 min.

Návody
FAQ
Platba kartou

Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel vám umožňujú zistiť informácie o vašom vozidle, vykonať zmeny v evidencii vozidiel, dohodnúť si termín na dopravnom inšpektoráte alebo napríklad požiadať o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu.

Poskytnutie informácií o vozidle

Elektronické služby v tejto sekcii môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia.

Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel

Elektronické služby v tejto sekcii môžete využívať v prípade, že ste držiteľom aktivovaného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia. Na úspešné dokončenie niektorých služieb je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis. Kvalifikovaným elektronickým podpisom je potrebné podpísať žiadosti na zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, prevodu držby vozidla na inú osobu alebo odhlásenia vozidla do cudziny.

Pri zápise zmeny držiteľa vozidla bude správny poplatok uhrádzať žiadateľ o evidenčný úkon a nie nový vlastník vozidla.Od 1. júla 2023 nadobúda účinnosť novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá prináša nový spôsob výpočtu správnych poplatkov pri zápise vozidiel na základe tzv. ekologického koeficientu.Viac informácií a sumy poplatkov nájdete v sadzobníku správnych poplatkov platnom od 1. júla 2023.

Dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte

Elektronickými službami v tejto sekcii si môžete objednať presný termín na dopravnom inšpektoráte.

Žiadosti o udelenie plnomocenstva

Elektronické služby v tejto sekcii vám umožňujú požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom s vozidlom. 

  • Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu 
    Službou môžete udeliť inej osobe elektronické splnomocnenie na evidenčné úkony súvisiace s vozidlom, ktorého ste vlastník alebo držiteľ. Žiadosť je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
  • Žiadosť o zrušenie splnomocnenia 
    Službou sa splnomocnenej osobe odníme udelené splnomocnenie na evidenčné úkony súvisiace s vozidlom. Zrušiť splnomocnenie môže osoba, ktorá dané splnomocnenie udelila.

Strata a nález osvedčenia

Platba kartou

Úhradu poplatku za vybrané elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky možno po novom vykonať už aj online, a to viacerými spôsobmi, o ktorých sa dozviete viac v nasledujúcom článku...

Najrýchlejším spôsobom je platba kartou, ktorá sa dá použiť len v novom dizajne schránok.

Po tom, ako odošlete elektronickú žiadosť, je táto žiadosť overená (môže trvať niekoľko hodín) a následne je vám do schránky doručený „Príkaz na úhradu“. Po úspešnom spracovaní úhrady sa vám zobrazí informácia o zrealizovaní platby. Neskôr vám príde správa s informáciou o úhrade. Viac informácií o priebehu platby sa dozviete v inštruktážnom videonávode.

Dátum poslednej zmeny: 26. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko