Ústredný portál verejnej správy

Narodenie

Rodina a vzťahy

Príchod nového člena do rodiny patrí medzi tie najkrajšie životné okamihy. Zároveň so sebou prináša mnoho úradných povinností, ktoré je nutné vybaviť v čo možno najkratšom čase pred aj po narodení dieťaťa. V tejto sekcii nájdete nutné administratívne úkony, ohlasovacie povinnosti a informácie o možných príspevkoch od štátu, na ktoré majú rodičia nárok.

Tento článok sa týka hlavne „matky“ avšak obdobným spôsobom sa postupuje aj v prípade, že situáciu musí riešiť otec. 
Uvedené informácie majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

Dôležité úkony pred narodením dieťaťa

 • Informovanie zamestnávateľa o tehotenstve,
 • nástup na materskú dovolenku,
 • určenie otcovstva dieťaťa (v prípade nemanželského páru),
 • oznámenie o spôsobe výplaty Príspevku pri narodení dieťaťa (nepovinné),
 • výber nemocnice a pediatra.

Dôležité úkony po narodení dieťaťa

 • Podpis Dohody o mene a priezvisku dieťaťa,
 • rodný list,
 • prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne,
 • prihlásenie dieťaťa k pediatrovi,
 • peňažné príspevky poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) a dávky poskytované Sociálnou poisťovňou.

Doplňujúce informácie:

 • Vybavenie dokladov pre dieťa (občiansky preukaz alebo pas),
 • splnenie ohlasovacích povinností (napríklad: komunálny odpad a iné).

Prejdite na Sprievodcu narodením dieťaťa - prehľad všetkých dôležitých krokov v súvislosti s narodením dieťaťa

Dátum poslednej zmeny: 25. 7. 2022
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo vnútra SR

Lokalita

 • Slovensko