Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Farbiarska 57
Stará Ľubovňa
06401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/2446101
Fax:  052/2446109

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8.00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

Moyzesova 2
Pezinok
90201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/2443 101
Fax:  033/6902 622

Úradné hodiny-poznámka:

V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu 

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00-15:00
8:00-12:00, 13:00-15:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
Nestránkový deň
8:00-12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Štefánikova 88
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/2440 101
Fax:  037/2440 109

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8.00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Ádorská 41
Dunajská Streda
929 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/2440 101
Fax:  031/5904 454

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Matičné námestie 1617
Čadca
022 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/2448 859
Fax:  041/2448 000

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8.00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Jána Bottu 4
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/2440 101
Fax:  033/5521 539

Úradné hodiny:

8,00-12,00 13,00-15,00
8,00-12,00 13,00-15,00
8,00-12,00 13,00-17,00
Nestránkový deň
8,00-12,00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Rázusova 40
Brezno
977 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/2442 101
Fax:  048/6117 003

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Nám. slobody 9
Ružomberok
034 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/2443 101
Fax:  044/4327 777

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Dr. Alexandra 61
Kežmarok
060 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/2442 124
Fax:  052/4524 035

Úradné hodiny:

8:00-12:00 13:00-15:00
8:00-12:00 13:00-15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00-12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

M. M. Hodžu 30
Liptovský Mikuláš
031 80

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/2440 999
Fax:  044/2440 109

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

M. R. Štefánika 23
Trebišov
07501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/2445100
Fax:  056/6724844

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Staničná 5
Galanta
924 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/2444 101
Fax:  031/7804598

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Nám. SNP 151/6
Partizánske
958 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/2442 101
Fax:  038/7493 100

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Nám. A. Bernoláka 381/4
Námestovo
029 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/2445999
Fax:  043/5523004

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

gen. M. R. Štefánika 20
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/2440 101
Fax:  032/6400 233

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Saleziánov 1
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/2440 101
Fax:  056/6442 957

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

ČSA č. 7
Banská Bystrica
974 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/2441 101
Fax:  048/4163 057

Úradné hodiny-poznámka:

* 16,00 h - 17,00 h  - služba pre klientov na všetkých oddeleniach odboru služieb zamestnanosti a odboru sociálnych vecí a rodiny. Informácie o tom, ktorý zamestnanec oddelenia poskytuje službu je možné sa dozvedieť na t. č. 048/2440 111
** V neúradný (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Úradné hodiny:

8:00-12:00 13:00-15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00-12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš

Madácha 2
Veľký Krtíš
99001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/2451101
Fax:  047/4831727

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Krajinská cesta 5053/13
Piešťany
921 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/2441 100
Fax:  033/7740 489

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

A. T. Sytnianskeho 1180
Banská Štiavnica
969 58

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/2444 100
Fax:  045/2444 109

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov

Hlavná 26
Stropkov
091 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  054/2444 101
Fax:  054/7423 617

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Ľ. Štúra 53
Levice
934 03

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/2440 100
Fax:  036/2440 801

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Ul. gen. Viesta 1103/4
Revúca
050 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  058/4423 750
Fax:  058/4424 570

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

M. R. Štefánika 9
Komárno
945 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/2443 101
Fax:  035/7701 675

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Vajanského 17
Senica
905 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/2440 101
Fax:  034/2440 109

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00-12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Škultétyho 1577/8
Topoľčany
955 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/2440 101
Fax:  038/2440 109

Úradné hodiny:

8:00-12:00 13:00-15:00
8:00-12:00 13:00-15:00
8:00-12:00 13:00-17:00
nestránkový deň
8:00-12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dlhý rad 17
Bardejov
085 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  054/2440 100
Fax:  054/4748 980

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Čerenčianska 18
Rimavská Sobota
979 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/2450 101
Fax:  047/5632 064

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

Centrum 13/17
Považská Bystrica
017 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  042/2440 101
Fax:  042/4307 351

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Novomeského 4
Martin
036 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/2440 101
Fax:  043/4135 502

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Hraničná 667/13
Poprad
058 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/2440 101
Fax:  052/2440 109

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36
Nové Mesto nad Váhom
915 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/2441 101
Fax:  032/7435 805

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Kapisztóryho 1
Nové Zámky
940 36

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/2440 101
Fax:  035/2440 109

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00-15:00
8:00-12:00, 13:00-15:00
9:00-12:00, 13:00-17:00
nestránkový deň
8:00-12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Odborárov 53
Spišská Nová Ves
052 21

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/2440 101
Fax:  053/4426 140

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Šafárikova 112
Rožňava
048 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  058/2440 100
Fax:  058/7331 288

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Šumperská 1
Prievidza
971 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  046/2440 100
Fax:  046/5423 886

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Slovenská 87
Prešov
080 28

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/2440 100
Fax:  051/2440 109

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Kukorelliho 1
Humenné
066 70

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/2440 100
Fax:  057/2440 109

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

F. Lehára 18
Lučenec
984 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/2440 100
Fax:  047/4333 743

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Staničné nám. 9
Košice
042 11

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/2440 101
Fax:  055/2440 104

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Vazovova 7/A
Bratislava
816 16

GPS (lat;lon): 48,154450 ; 17,118380
Tel.:  02/2044 3700
Fax:  02/2044 3109

Úradné hodiny:

8:00-12:00 13:00-15:00
8:00-12:00 13:00-15:00
8:00-12:00 13:00-17:00
Nestránkový deň
8:00-12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín

Nám. slobody 1
Dolný Kubín
026 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/2448 859
Fax:  041/2448 000

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

Námestie slobody 5
Vranov nad Topľou
093 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/2445 101
Fax:  057/4880 273

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

M. R. Štefánika 22
Zvolen
960 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/2441 101
Fax:  045/5325 157

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Hurbanová 16
Žilina
010 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/2440 101
Fax:  041/2440 109

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Záhorácka 60/A
Malacky
901 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/2444 101
Fax:  034/7725 055

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 - 12.00, 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 - 12:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam