Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Prislúchajúce inštitúcie:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8
Bratislava - Staré Mesto
81267

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20455914
Fax:  02/59753781

Úradné hodiny:

8.00 - 12.00 13.00 – 15.00
8.00 - 12.00 13.00 – 15.00
8.00 - 12.00 13.00 – 17.00
Nestránkový deň
8.00 - 12.00

Úradné hodiny
Späť na zoznam