Ústredný portál verejnej správy

Rodina a vzťahy

Informácie v tejto časti portálu sú venované rodine, manželstvu, materstvu, ale nájdete tu aj rady ako postupovať v prípade, ak sa vy alebo vaši príbuzní dostanete do krízovej životnej situácie.

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2014

Lokalita

  • Slovensko