Ústredný portál verejnej správy

Colné predpisy

Financie a hospodárstvo

Osobitné predpisy, medzinárodné zmluvy, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú právne vzťahy v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru, s výnimkou právnych predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane.

Dátum poslednej zmeny: 19. 3. 2018
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko