Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Financie a hospodárstvo

Všetko, čo by ste mali vedieť o svojich daniach, odvodoch a hospodárení štátu.

Medzi agendami týkajúcimi sa financií a hospodárstva nájdete odborné informácie o daňovom systéme v Slovenskej republike s dôrazom na daň z príjmov a miestne dane. Rovnako tu nájdete aj informácie týkajúce sa dôchodkov (všetky tri piliere dôchodkového systému) a nemocenského poistenia.

Na tomto mieste nájdete tiež informácie o hospodárení štátu (najmä informácie o verejných rozpočtoch).

Osobitnú agendu tvoria niektoré štátne inštitúcie, ktorých činnosť súvisí s hospodárstvom – napr. Telekomunikačný úrad, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví alebo Centrálny depozitár cenných papierov.

Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 13. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko