Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Colné úrady

Colný úrad Bratislava

Miletičova 42
Bratislava 26
824 59

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30

Úradné hodiny

Colný úrad Banská Bystrica

Partizánska cesta 17
Banská Bystrica
975 90

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Colný úrad Michalovce

Plynárenská 4
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Telefón - služby pre verejnosť/klientska zóna: +421 56 6872473

poskytovanie informácií podľa zákona č.211 2000 Z.z.: +421 56 6872473
kontakt pre médiá: +421 56 6872470

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00

Úradné hodiny

Colný úrad Košice

Komenského 39/A
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 55 611 21 11
Fax:  

VSTUP z Tolstého ulice GPS: 48.733974, 21.251714

Úradné hodiny:

08:00 - 16.00
08:00 - 16.00
08:00 - 16.00
08:00 - 16.00
08:00 - 16.00

Úradné hodiny

Colný úrad Nitra

Priemyselná 5
Nitra
950 50

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30

Úradné hodiny

Colný úrad Prešov

Kpt. Nálepku 4
Prešov
080 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30

Úradné hodiny

Colný úrad Trenčín

Partizánska 1
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00

Úradné hodiny

Colný úrad Žilina

Pri Cintoríne 36
Žilina
010 04

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00

Úradné hodiny

Colný úrad Trnava

Piešťanská 3
Trnava 1
917 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam